Nanoscale Physics and Devices Laboratory

Prof. Hongjun GAO's

Nano Research Group

Institute of Physics

 

 
Home Members Highlights Publications Awards Opportunities News Chinese Version
     
 

Group Photo-10/15/08

More...


Group Leader:
Prof. Hongjun GAO
Secretary:
Ms. Lin XIE
Scientists:

Prof. Shixuan DU,     Prof. Chengmin SHEN,    Prof. Yeliang WANG,    Prof. Xiao LIN ,   Dr. Haiming GUO,   

Dr. Lihong BAO,     Dr. Hongliang LU,     Dr. Li HUANG


 

 

 

 

 

 

 

 

Members:
 
 
2015      Qi Zheng   Lu Cao   Yixuan Gao   Huan Yang  Yuqing Xing   CHuang Gao  Zhipeng Song   Xueyan Wang
2014      Zhang Zhou   Liangmei Wu   Shuai Zhang   Peng Fan   ZHongliu Liu   Ruizi Zhang   Lei Tao   Xiya Chen   Zhaoyan Gao   Haihong Jia
2013      Yun Cao   Jing Qi   Kai Qian   Jiahao Yan    Dongfei Wang   Shiyu Zhu   Aiwei Wang   Hui Guo   Bao Lei            
2012      Lei Tao   Zebin Wu   Yan Shao   En Li   Guocai Wang   Deliang Bao   Tengfei Pei   Li Dong                                         

  
   
   
 
 
Visiting Students£º
            Shaoxiong LIN( from Lanzhou University)    
 
 
Doctoral graduates£º
The Graduate Destination and Contact...
 
In 2018      Lei Tao   Zebin Wu   Yan Shao   En Li    Deliang Bao                                   
In 2017   Yanfang ZHANG     Junhai REN     Yuqi WANG      Xu WU     Hui CHEN      Jianchen LU     Ruisong MA   Tengfei Pei    Guocai Wang
In 2016   Jindong REN    Xiangmin FEI      Rongxin ZHANG     Jun LI     Hongjun XIAO      Jinbo PAN     Gaoqiang WANG
In 2015   Lili JIANG     Linfei LI     Yande QUE      Rongting WU      Linhao YAN        Kai YANG       Yi ZHANG    Yong ZHANG
In 2014    Geng LI        Lida PAN    Wenyan XU    Qiang ZOU
In 2013:     Liwei LIU,   Lizhi ZHANG,   Haitao ZHOU, Lei MENG, Yuan HUANG,    Boqun Song
In 2012:     Guo LI ,    Jinhai MAO ,   Yuan TIAN, Li HUANG
In 2011:   Min GAO,    Chen LI,    Chendong ZHANG,  Huanyao CUN,  Yuyang ZHANG,   Haigang ZHANG,   Yi PAN,   Hongliang LU,Yuhang JIANG
In 2010:   Qi LIU,   Nan JIANG,    Bing YANG,   Chao HUI,    Jichun LIAN,  Lei ZHANG,
In 2009:   Hao HU,  Hao DING
In 2008:    Lihong BAO,   Jinming CAI,    Li CAI,    Jifa TIAN,   Jiatao SUN,   Wei JI,   Qing HUAN  
In 2007:     Zhihai CHENG,    Zhitao DENG,   Wei GUO,    Xiaobo HE,    Yibin HU,    Junling LU,   Congwen XIAO,   Tianzhong YANG,    Xiaoqing TIAN   
In 2006:     Xiao LIN,     Li GAO,    Haifeng MA,   Zhihui QIN  
in 2005:     Fei LIU,     Min FENG           
In 2004:     Yeliang WANG,   Haiming GUO,   Haitao YANG
Visiting Students£º
  Xuezao SHI ( from Lanzhou University),   Dengke WANG(from Yunnan University) ,  Sudong YANG£¨Nanjing University of Aeronautics and Astronautics£©
 
     

Copyrights: 2004-2010, All rights reserved. Nanoscale Physics and Devices Laboratory, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences.
P.O.Box 603, NanSanJie 8, ZhongGuanCun, Beijing 100190,China.
Tel: 0086-10-62551106; Fax: 0086-10-62556598; E-mail:ylwang@aphy.iphy.ac.cn