Nanoscale Physics and Devices Laboratory

Prof. Hongjun GAO's

Nano Research Group

Institute of Physics

 

 
Home Members Highlights Publications Awards Opportunities News Chinese Version
     
 

Group Photo-10/15/08

More...


Group Leader:
Prof. Hongjun GAO
Secretary:
Ms. Lin XIE
Scientists:

Prof. Shixuan DU,     Prof. Chengmin SHEN,    Prof. Yeliang WANG,    Prof. Xiao LIN ,   Dr. Haiming GUO,   

Dr. Lihong BAO,     Dr. Hongliang LU,     Dr. Li HUANG


 

 

 

 

 

 

 

 

Members:
2011   Yanfang ZHANG     Junhai REN     Yuqi WANG      Xu WU     Hui CHEN      Jianchen LU     Ruisong MA
2010   Jindong REN    Xiangmin FEI    Yong ZHANG      Rongxin ZHANG     Jun LI     Hongjun XIAO      Jinbo PAN
2009   Lili JIANG     Linfei LI     Yande QUE     Gaoqiang WANG      Rongting WU      Linhao YAN        Kai YANG       Yi ZHANG
2008    Geng LI        Lida PAN    Wenyan XU    Qiang ZOU

  
   
   
 
 
Visiting Students£º
            Shaoxiong LIN( from Lanzhou University)    
 
 
Doctoral graduates£º
The Graduate Destination and Contact...
In 2013:     Liwei LIU,   Lizhi ZHANG,   Haitao ZHOU, Lei MENG, Yuan HUANG,    Boqun Song
In 2012:     Guo LI ,    Jinhai MAO ,   Yuan TIAN, Li HUANG
In 2011:   Min GAO,    Chen LI,    Chendong ZHANG,  Huanyao CUN,  Yuyang ZHANG,   Haigang ZHANG,   Yi PAN,   Hongliang LU,Yuhang JIANG
In 2010:   Qi LIU,   Nan JIANG,    Bing YANG,   Chao HUI,    Jichun LIAN,  Lei ZHANG,
In 2009:   Hao HU,  Hao DING
In 2008:    Lihong BAO,   Jinming CAI,    Li CAI,    Jifa TIAN,   Jiatao SUN,   Wei JI,   Qing HUAN  
In 2007:     Zhihai CHENG,    Zhitao DENG,   Wei GUO,    Xiaobo HE,    Yibin HU,    Junling LU,   Congwen XIAO,   Tianzhong YANG,    Xiaoqing TIAN   
In 2006:     Xiao LIN,     Li GAO,    Haifeng MA,   Zhihui QIN  
in 2005:     Fei LIU,     Min FENG           
In 2004:     Yeliang WANG,   Haiming GUO,   Haitao YANG
Visiting Students£º
  Xuezao SHI ( from Lanzhou University),   Dengke WANG(from Yunnan University) ,  Sudong YANG£¨Nanjing University of Aeronautics and Astronautics£©
 
     

Copyrights: 2004-2010, All rights reserved. Nanoscale Physics and Devices Laboratory, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences.
P.O.Box 603, NanSanJie 8, ZhongGuanCun, Beijing 100190,China.
Tel: 0086-10-62551106; Fax: 0086-10-62556598; E-mail:ylwang@aphy.iphy.ac.cn