Nanoscale Physics and Devices Laboratory

Prof. Hongjun GAO's

Nano Research Group

Institute of Physics

 

 
Home Members Highlights Publications Awards Opportunities News Chinese Version
     
     
     
  The Honor in Prof. GAO's group  
     
2012
 • Prof. Hongjun Gao was elected as Member of the Academy of Sciences for the Developing World

 • Prof. Hongjun Gao won the Science and Technology Awards of the Ho Leung Ho Lee Foundation

 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: Ge LI, Lida PAN, Wenyan XU, Qiang ZOU, Lili JIANG et al.
 • 2011
 • Prof. Hongjun Gao was elected as Academician of the Chinese academy of sciences

 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: HaiTao ZHOU, Liwei LIU, Li HUANG, Lizhi ZHANG et al.
 • 2010
 • Prof. Hongjun Gao won the Humboldt Research Award.

 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: JinHai MAO, YuHang JIANG, Yuan TIAN, Li HUANG, HaiTao ZHOU et al.
 • 2009
 • Prof. Hongjun Gao won the Prize in Physics of TWAS (the academy of sciences for the developing world).

 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: Haigang ZHANG, Yuyang ZHANG, JiChun LIAN et al
 •   2008
   
   
 • Prof. Hongjun Gao won the 2nd Place of the National Science and Technology Awards, Ministry of Science and Technology (China)

 • Prof. Hongjun Gao won the 2008-2009 Achievement in Asia Award (AAA) of the Overseas Chinese Physics Association (OCPA) (ROBERT T. POE PRIZE)

 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: Chao HUI, Hao HU, Yi PAN, Bing YANG, Haigang ZHANG, Hongliang LU
 •   2007
   
 • Xiao LIN won the award of "Excellent PhD dissertations of Chinese Vacuum Society"

 • Yi PAN won the scholarship of "Science and Technology Master dissertations of Chinese Vacuum Society"

 • Winners of the President Fellowship of the Instate of Physics: Jinming CAI, Jifa TIAN, Jiatao SUN, Qi LIU, Nan JIANG, Lihong BAO
 •  
    2006
   
   
 • Dr. Yeliang Wang got the nomination of "100 Excellent PhD dissertations in China"

 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: Xiaobo HE, Tianzhong YANG,Jinming CAI, Wei GUO,Zhitao DENG,Jifa TIAN
 •  
       
    2005
   
   
 • Dr. Yeliang Wang won the "50 Excellent PhD dissertations in Chinese Academy of Sciences"

 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: Xiao LIN, Li GAO, CongWen XIAO,ZhiHui QIN, HaiFeng MA,Xiaobo HE
   
       
    2004
   
   
 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: Fei LIU, Xiao LIN, Li GAO
   
       
    2003
   
   
 • Winners of the President Fellowship of the Institute of Physics: Haiti YANG, Yeliang WANG, Xiao LIN
   
       
    2002
   
   
 • Prof. Hongjun Gao won "Achievement Award of vacuum science and technology" from Chinese Vacuum Society
 •  
     

   

   
       

  Copyrights: 2004-2010, All rights reserved. Nanoscale Physics and Devices Laboratory, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences.
  P.O.Box 603, NanSanJie 8, ZhongGuanCun, Beijing 100190,China.
  Tel: 0086-10-62551106; Fax: 0086-10-62556598; E-mail:ylwang@aphy.iphy.ac.cn